[caldera_form id=”CF5a901c015b3a3″]

Traumaopvang Alarmnummer

Trauma Opvang Nederland voor welzijn van uw medewerker en organisatie.

Slachtofferhulp/traumaopvang 24 x 7

Uw werknemers bepalen voor een belangrijk deel het succes van uw bedrijf of organisatie. Als werkgever wilt u dat uw medewerkers optimaal kunnen presteren. Samen met Emergenz. zorgt u voor een goed of beter (psychisch) welzijn van uw werknemers. Zet onze expertise en jarenlange ervaring in voor traumaopvang en nazorg, bedrijfsmaatschappelijk werk en coaching binnen uw bedrijf. Daarnaast begeleiden wij uw hr-organisatie, arbo-arts en management bij het opstellen goed (preventief) verzuimbeleid.
Uiteraard kunt u op ook ons rekenen voor de uitvoering van dit beleid. Met ons netwerk van ruim 50 ervaren en gespecialiseerde deskundigen staan wij snel klaar om een interventie voor uw medewerker op te starten. Zo beperken en voorkomen we mogelijk verzuim en de bijbehorende kosten zo veel mogelijk. Maak gebruik van de kennis en ervaring van de marktleider op het gebied van welzijn voor organisaties.

Netwerk van professionele consulenten voor traumaopvang/slachtofferhulp

Van een werkgever wordt verlangd dat hij zorgt voor ‘goed werkgeverschap’. Daarnaast hoort elke werknemer actief verzuim te voorkomen en om het eigen herstel te bevorderen bij uitval. Met de juiste professionele hulpverlening staan wij individuele werknemers of groepen in uw organisatie bij. Ons landelijk netwerk van meer dan 50 professionele consulenten ondersteunt uw organisatie op het gebied van:

 • Verzuimpreventie,
 • Goede re-integratie en herstel bij (langdurig) verzuim,
 • Terugdringen van ongewenst gedrag op het werk,
 • Traumaopvang en nazorg bij een schokkende gebeurtenis, zoals na een (bedrijfs)ongeval, overval of ingrijpend persoonlijk verlies.

Laatste nieuws

Twitter

Onze werkgebieden

Traumaopvang & nazorg
Traumaopvang & nazorg
Traumaopvang & nazorg
Zodra zich een ernstige situatie voordoet kan de werkgever de hulp van onze hulpverleners inroepen.
Bedrijfsmaatschappelijk werk
Bedrijfsmaatschappelijk werk
Bedrijfsmaatschappelijk werk
Voor werkgevers en werknemers die te maken krijgen met de gevolgen van psychosociale problemen.
EMDR
EMDR
EMDR
Realiseren van neutrale herinneringen aan traumatische ervaring
Trainingen
Trainingen
Trainingen
De trainingen kunnen bestaan uit een dagdeel, een dag of meerdere dagen. We maken gebruik van trainingsacteurs.

Werkwijze van Trauma Opvang Nederland

Alarmcentrale zorgt voor directe opvang binnen 2 uur

Om als werkgever verzekerd te zijn van snelle, adequate traumaopvang/slachtofferhulp sluit u een overeenkomst af met Trauma Opvang Nederland. Als abonnee hebt u 24 x 7 toegang tot de alarmcentrale van Trauma Opvang Nederland. Belt u ons alarmnummer met een verzoek om traumaopvang, dan zorgen wij dat er binnen 2 uur een of meerdere gespecialiseerde consulenten aanwezig is/zijn.

Directe slachtofferhulp bij eerste traumaopvang

Onze consulenten starten binnen 2 uur met het bieden van de noodzakelijke eerste professionele traumazorg/slachtofferhulp. De eerste slachtofferhulp bestaat onder meer uit het bieden van een luisterend oor en het geven van uitleg over de reacties die slachtoffers vertonen na de traumatische gebeurtenis. Ook zijn onze traumaconsulenten getraind in het signaleren van mogelijke verwerkingsproblemen op korte en langere termijn.

Trauma nazorg

Diverse factoren zijn bij een traumatische gebeurtenis bepalend voor het nazorgtraject. Onze traumaconsulenten hebben de kennis en ervaring om in een nazorggesprek te bepalen of er een verwijzing plaats moet vinden. Afstemming met de bedrijfsarts en terugkoppeling en advies aan werkgevers/management behoren eveneens tot de taken van onze consulenten. Onze traumaconsulenten zorgen ook voor ondersteuning bij werkhervatting na een traumatische gebeurtenis.

Ondersteuning management bij traumatische gebeurtenis

Behalve traumaopvang voor de slachtoffers en direct betrokkenen is ook begeleiding van het management van de slachtoffers uiterst belangrijk. Trauma Opvang Nederland zorgt voor professionele begeleiding van de leidinggevende(n): onze consulenten adviseren onder meer over de omgang met slachtoffers en over de te nemen stappen om de normale bedrijfsgang na een traumatische gebeurtenis te hervatten.

Tweedelijns ondersteuning

Soms blijven slachtoffers en/of andere betrokkenen lang last houden van een traumatische gebeurtenis. Trauma Opvang Nederland biedt dan tweedelijns behandeling, onder meer via diverse therapieën zoals EMDR. Het is ook in het belang van de werkgever dat verwerking van een traumatische gebeurtenis adequaat verloopt. Een medewerker die niet begeleid of ondersteund wordt, kan langdurig ziek blijven of zelfs arbeidsongeschikt raken. Steeds vaker wordt de aansprakelijkheid daarvoor bij de werkgever gelegd.

Bij Traumaopvang Nederland

 • Traumaopvang bij traumatische gebeurtenis als overval, agressie, geweld, ongeval, overlijden
 • Directe hulp; geen wachtlijst
 • Landelijke dekking
 • Alarmcentrale 24 x 7 bereikbaar, traumaopvang binnen 2 uur ter plekke
 • Verzuimpreventie
 • Maatwerk per traject
 • Bedrijfs maatschappelijk werk
 • Therapieën als EFT en EMDR
 • Mediation
 • Outsourcing
 • Trainingen

Over Emergenz.

kantoor

Trauma Opvang Nederland is m.i.v. 2014 een onderdeel van Emergenz. B.V.

Voor Emergenz. staat de psychische hulpverlening voor de mens voorop. Een gezond en gelukkig mens is immers ook een loyalere en productievere medewerker. Vanuit die overtuiging helpen wij bedrijven en organisaties met het uitvoeren en inrichten van (psychische) hulpverlening bij (dreigend) verzuim. Vanuit onze achtergrond in de traumaopvang hebben wij veel ervaring in directe psychosociale hulpverlening en nazorg.

Daarnaast geloven wij dat een groot deel van frustraties, klachten en vervelende situaties op de werkvloer te voorkomen zijn. Door preventief te werken aan een veilig en aangenaam werkklimaat, kunnen verzuimcijfers omlaag. Wij helpen u graag om het (psychisch) verzuim binnen uw organisatie verder te beperken of voorkomen. Daarom delen wij onze kennis graag met uw teams, managers, bedrijfsartsen en hr-medewerkers.

Samen zorgen we voor een werkplek, waar mensen graag zijn, goed in hun vel zitten en hun werk binnen hun mogelijkheden optimaal kunnen doen. Met onze unieke aanpak en ons landelijke netwerk van meer dan 50 gespecialiseerde consulenten maken wij die belofte graag voor u waar.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken