Agressie op de werkvloer: woningbouw

Bij agressie op het werk denk je al snel aan tankstations, hulpdiensten en winkelmedewerkers. Het is maar weinig bekend dat juist in de woningbouw veel agressie tegen medewerkers is. Of tegen de door de corporatie ingehuurde loodgieter of elektricien. Mensen die normaal gesproken niet worden voorbereid op omgaan met agressie. En dit neemt alleen maar toe.

Onverwachte agressie

Vooral in de dienstverlenende functies bij woningbouwcorporaties zie je de toename van agressie terug. Denk eens aan de medewerker aan de balie, of de contactpersoon in de wijk. Maar ook bij bedrijven die voor deze bedrijven worden ingezet voor bouw- en renovatiewerkzaamheden bijvoorbeeld. Zij krijgen ook met de bewoners te maken en ervaren ook de toename van agressie en geweld.

Toename in agressie trainingen

We zien dit terug in de aanvragen voor onze training ‘Omgaan met agressie’ in deze beroepstakken. Dat hoort bij goed werkgeverschap. Naast de trainingen zien we bij de opvang en nazorg na een incident, ook terug dat deze partijen vaak niet van elkaar weten waar de agressieve bewoners/cliënten wonen. Met alle gevolgen van dien.

Samenwerken om gevolgen te verminderen

Partijen die samenwerken horen dit samen bespreekbaar te maken, vanuit de wederzijdse zorgplicht naar hun eigen medewerkers en inhuur toe. Zet eens samen op een rijtje wat de risico’s en bewoners zijn, die een gevaar vormen voor een veilig werkklimaat. We zien te vaak dat veiligheidsprotocollen alleen gericht zijn op de eigen medewerkers, maar onvoldoende bij inzet bij opdrachtgevers waar potentieel gevaar op de loer ligt. Daar valt nog een wereld te winnen als het gaat om terugdringen van incidenten en daarmee samenhangend verzuim.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken