Maatschappelijke discussie grensoverschrijdend gedrag en vertrouwenspersonen

De publiekelijke discussie in de media rondom grensoverschrijdend gedrag is de afgelopen weken volop in het nieuws. Naast alle slachtoffers die, soms na jaren, vertellen over hun ervaringen en wat dat tot de dag van vandaag met hen doet, komen ook steeds meer mensen aan het woord die een kritische noot plaatsen bij de wijze waarop de vermeende dadergegevens openbaar gemaakt worden. Vaak met alle gevolgen van dien.

Wijdverbreid fenomeen

“Als er iets aan het licht is gebracht door #MeToo, dan is het wel hoe wijdverbreid het misbruik en het leed is”. De oproep van acteurs en actrices om op elke toneelschool een vertrouwenspersoon aan te stellen, wordt eindelijk serieus genomen en dat is onder andere hieraan te danken. Helaas treft seksueel grensoverschrijdend gedrag niet alleen beroemdheden.

Je hoeft geen actrice, journalist of beroemdheid te zijn om hinder te ervaren van (seksuele) intimidatie of ongewenste omgangsvormen. Iedereen, echt iedereen, kan op onverwachte momenten te maken krijgen met ongewenste seksuele toenadering of erger. En daarbij telt niet de intentie van de dader (“onschuldig grapje”), maar de gevoelens van de ontvanger en de impact die het heeft.

Vertrouwenspersoon en veiligheid in jouw bedrijf

#MeToo toont aan dat slachtoffers tot nu toe in hun omgeving weinig steun hebben ervaren om hun verhaal kwijt te kunnen. Wij vinden dat ongewenst gedrag altijd een reden moet zijn, om je verhaal en emoties kwijt te kunnen. Iedereen heeft recht op goede opvang en ondersteuning. Het is de verantwoordelijkheid en plicht van iedere medewerker en organisatie zich te houden aan de gewenste gedragsregels.

Dat blijkt ook uit het feit dat een rechter onlangs seksuele intimidatie, zelfs (of juist) een onveilige bedrijfscultuur zag als gegronde reden voor ontslag op staande voet. De rechter gaf aan dat zelfs als er sprake zou zijn van een ‘groepscultuur onder het personeel waarin collega’s ook seksueel getinte opmerkingen maken’, dit de werknemer niet ontslaat van zijn eigen verantwoordelijkheid voor zijn gedrag. Een werkgever kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor misdragingen van de werknemers. Maar elke werkgever kan wel proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen, bestrijden en monitoren.

Grensoverschrijdend gedrag eerlijk bestrijden

Als werkgever kan je een aantal maatregelen nemen om te zorgen dat jouw werknemers zo min mogelijk hinder ondervinden van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Zorg in ieder geval dat de werknemers op de hoogte zijn van de gedragsregels. Daarnaast kan je een training organiseren en stel je een vertrouwenspersoon aan.

Vertrouwenspersonen kunnen medewerkers opvangen die te maken krijgen of hebben gehad met ongewenste omgangsvormen. Denk aan (seksuele) intimidatie, maar ook aan discriminatie, pesten, agressie of geweld van werknemers of werkgevers. Bij de vertrouwenspersonen van Emergenz kunnen medewerkers hun situatie vertrouwelijk bespreken. Zowel om hun hart te luchten, maar ook om keuzes te maken over eventuele vervolgstappen.

Een veilige omgeving bieden

Door slachtoffers een veilige haven te bieden, waar ze gehoord worden en veilig zijn, is de stap naar de media niet nodig. Ook een vermeende dader heeft recht op een eerlijk proces. Publiekelijke ‘shaming & blaming’ in de media vertelt zelden het hele verhaal van beide kanten.

Zodra je naam genoemd wordt met een vermoeden van (seksuele) intimidatie, ben je al veroordeeld zonder wederhoor of waarheidsvinding. Al te vaak leidt dit tot onder meer buitensluiting, psychische en emotionele problemen zoals verlies van zelfvertrouwen, intens verdriet, trauma en verzuim. Ook deze kant van het verhaal dienen we niet uit het oog te verliezen.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken