Emergenz.: deskundige, snelle en adequate hulp na overval, ongeval, overlijden of geweld

Slachtofferhulp bij trauma
Emergenz. biedt snelle en deskundige traumaopvang/slachtofferhulp aan organisaties na bijvoorbeeld een overval, (bedrijfs)ongeval, overlijden of confrontatie met geweld. Traumaopvang is erop gericht een posttraumatische stressstoornis of andere langdurige klachten te voorkomen, om zo ook langdurige uitval te voorkomen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat medewerkers aantoonbaar slechter functioneren en vaker langdurig ziek zijn wanneer traumatische ervaringen niet goed behandeld worden.

Hulpverlener 24 x 7 beschikbaar, binnen 2 uur ter plekke
Wanneer u contact opneemt met Emergenz., dan zorgen wij dat er binnen 2 uur een deskundige hulpverlener ter plekke is. Elke hulpverlener is zeer ervaren en getraind om verschillende reacties te herkennen en te interpreteren. Ook zijn onze hulpverleners in staat om in te schatten of eenmalige traumahulp afdoende is of dat een vervolgtraject noodzakelijk is.

Vervolg hulpverlening
In bepaalde situaties is vervolgzorg nodig om een traumatische gebeurtenis te verwerken. Wanneer trauma slachtoffers zich somber, lusteloos, moe of angstig blijven voelen of wanneer het slachtoffer last houdt van slaapproblemen, schrikreacties en herbelevingen van het gebeurde, kan dat (langdurig) verzuim ter gevolg hebben. Na de eerste traumahulpverlening kan Emergenz. een passend nazorgtraject aanbieden.

Traumaopvang, wettelijke plicht
In het Burgerlijk Wetboek (ex. Art 7:658 BW) staat dat de werkgever verplicht is om voor adequate opvang te zorgen, na een overval, ongeval of geweldsituatie binnen het werk.

Daarom Traumaopvang en nazorg.

  • 24/7 binnen 2 uur ter plaatse
  • Slachtofferhulp bij trauma
  • Na o.a. ongeval, overval of plotseling persoonlijk verlies
  • Trajecten voor groepen en op individueel niveau
  • Nazorg indien nodig

[caldera_form id=”CF5b17ec3bdbe8a”]

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken