Deskundige, snelle en adequate slachtofferhulp na traumatische gebeurtenis zoals een overval, ongeval, overlijden, agressie of geweld

Traumaopvang/slachtofferhulp voor uw werknemers na een traumatische ervaring


Een confrontatie met een overval, ongeval, overlijden of geweld kan een zeer traumatische ervaring zijn. Adequate professionele traumahulp of slachtofferhulp is dan geboden. Trauma Opvang Nederland is een landelijk opererende, private hulpverleningsorganisatie, die snelle, deskundige en adequate slachtofferhulp direct na een overval, ongeval, sterfgeval, agressie of geweldsincident realiseert middels professionele traumaconuslenten. Ook voor tweedelijns traumahulp en bedrijfsmaatschappelijk werk is Trauma Opvang Nederland de aangewezen partij.

Opvang voor werknemers is een wettelijke plicht


In een uitspraak van de Hoge Raad is bepaald dat werkgevers in het kader van de werkgeversaansprakelijkheid (ex.art.7:658 BW) verplicht zijn adequate opvang te verzorgen na een overval, (bedrijfs)ongeval, agressie of geweldssituatie binnen het bedrijf. Traumaopvang is er op gericht om arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een trauma te voorkomen. Uit onderzoek van blijkt dat medewerkers slechter functioneren en vaker langdurig ziek zijn wanneer traumatische ervaringen niet goed behandeld worden.

Trauma Opvang Nederland: 24 x 7 bereikbaar, traumaopvang binnen 2 uur


Trauma Opvang Nederland is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via de alarmcentrale. De meldkamer zorgt dat binnen twee uur een voor traumaopvang opgeleide consulenten waar dan ook in Nederland ter plekke is.
Wanneer tweedelijns zorg nodig is, kan Trauma Opvang Nederland hiervoor eveneens adequate consulenten beschikbaar stellen.

Daarom Traumaopvang en nazorg.

  • 24/7 binnen 2 uur ter plaatse
  • Slachtofferhulp bij trauma
  • Na o.a. ongeval, overval of plotseling persoonlijk verlies
  • Trajecten voor groepen en op individueel niveau
  • Nazorg indien nodig

Interesse?

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken