Bedrijfsmaatschappelijk werk: wanneer problemen het arbeidsproces beïnvloeden

Bedrijfsmaatschappelijk werk bij re-integratiebevordering van medewerkers


Trauma Opvang Nederland biedt naast traumaopvang/slachtofferhulp ook bedrijfsmaatschappelijk werk. Wij richten ons bij bedrijfsmaatschappelijk werk primair op re-integratie van medewerkers. Daarbij is snel handelen van belang. Het eerste contact tussen de bedrijfsmaatschappelijk werker(s) en de betrokkene(n) vindt plaats binnen 2 werkdagen na de aanvraag; de intake volgt binnen 5 werkdagen. Trauma Opvang Nederland heeft ook voor bedrijfsmaatschappelijk werk geen wachtlijst!

Waarom bedrijfsmaatschappelijk werk?


Bedrijfsmaatschappelijk werk is bedoeld voor alle werkgevers en werknemers die te maken krijgen met de gevolgen van psychische en/of sociale problemen die invloed hebben op het arbeidsproces. Over het algemeen verlenen onze bedrijfsmaatschappelijk werkers begeleiding aan medewerkers met problemen bij het werk of privéproblemen die van invloed zijn op het werk. Tijdige, adequate ondersteuning door ervaren bedrijfsmaatschappelijk werkers kan deze problemen voorkomen en/of beperken. Bedrijfsmaatschappelijk werkers vormen bovendien vaak de schakel tussen directie, management en werknemer met als doel begrip en betrokkenheid creëren tussen beide partijen. Welke specifieke ondersteuning bedrijfsmaatschappelijk werk biedt om dit doel te bereiken, is afhankelijk van de situatie en van de betrokkenen.

Snelle bedrijfsmaatschappelijk werk via Trauma Opvang Nederland


Als Trauma Opvang Nederland een aanvraag ontvangt voor bedrijfsmaatschappelijk werk, neemt de bedrijfsmaatschappelijk werker binnen twee dagen contact op met de betrokkene(n). Binnen vijf dagen vindt de eerste afspraak plaats. Dan volgt de trajectbepaling en het vervolgtraject. Het is mogelijk dat onze bedrijfsmaatschappelijk werker zich vooral richt op het aanleren van vaardigheden bij de betrokken medewerker(s), maar het kan ook zijn dat de bedrijfsmaatschappelijk werker zich sterk richt op ondersteuning bij

Vervolgtrajecten bij bedrijfsmaatschappelijk werk

Diverse vervolgtrajecten bij bedrijfsmaatschappelijk werk


Bij bedrijfsmaatschappelijk werk blijkt soms dat een situatie om vervolgaandacht vraagt. Praatsessies en trainingen helpen niet of niet voldoende om het probleem dat aanleiding was om een bedrijfsmaatschappelijk werker in te schakelen op te lossen. De bedrijfsmaatschappelijk werker kan dan in samenspraak met de betrokkenen besluiten dat een vervolgtraject nodig is. Het kan ook zo zijn dat de manager besluit dat een vervolgtraject opgestart wordt. Er zijn diverse vervolgtrajecten via bedrijfsmaatschappelijk werk mogelijk.

Verschillende trajecten bij bedrijfsmaatschappelijk werk


De bedrijfsmaatschappelijk werkers van Trauma Opvang Nederland bemiddelen en adviseren eveneens vaak bij conflicten op het werk, of ze begeleiden werknemers die samenwerkingsproblemen hebben. Zo is er tal van voorbeelden te noemen waarbij bedrijfsmaatschappelijk werk ervoor zorgt dat er re-integratie plaatsvindt. De bedrijfsmaatschappelijk werkers van Trauma Opvang Nederland hebben een zeer brede kennis en ervaring. Zij komen graag voor u in actie om bedrijfsmaatschappelijke problemen op te lossen en re-integratie te bespoedigen.

Bedrijfsmaatschappelijk
werk door Emergenz.

  • Ondersteuning voor werknemers die belemmerd worden in hun functioneren
  • Kundige
    en ervaren consulenten bieden adequate hulp
  • Begrip en betrokkenheid stimuleren tussen werknemer en werkgever
  • Beschikbaar op aanvraag of op (vaste) dagdelen

Interesse?

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken